สาหร่ายพวงองุ่นสดพร้อมทาน

การผลิต : นำสาหร่ายพวงองุ่นที่ผ่านการตัดแต่งแล้วมาล้างทำความสะอาดด้วยระบบโปรตีน  สกิมเมอร์ และกำจัดเชื้อด้วยระบบ UV

วิธีรับประทาน : ใช้เป็นเครื่องเคียงหรือสลัด ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำสลัด หรือดัดแปลงทานร่วมกับ ซูชิ แครกเกอร์

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในกล่องโฟม อุณหภูมิห้อง ได้นาน  3 – 5 วันโดยไม่ต้องแช่เย็น

การขนส่ง: บรรจุสาหร่ายในกล่อง ปิดฝาให้สนิท ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง สามารถอยู่ได้    3-5 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *