กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงแห่งจังหวัดเพชรบุรี 

แหล่งผลิตเกลือสปาที่มาจากเกลือทะเลที่ดีที่สุดของเมืองไทย… 

เราได้คัดสรรเม็ดเกลือที่โดดเด่นด้วยการนำคุณสมบัติของ
“ดอกเกลือบริสุทธิ์” มาผสมผสานกับสมุนไพรนานาชนิดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและช่วยให้ผิวเรียบเนียนด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เราได้นำดอกเกลือมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวเพื่อความสวยความงามที่ใช้ชื่อว่า กังหันทอง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *