ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ #กองคลัง #องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032-405200 – 12

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกปฏิบัติการทำCPRและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) #การฝึกปฏิบัติการทำCPRและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดำเนินการโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อบต.บางแก้ว ดำเนินการโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไอยธารา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 52 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟังบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) #ฟังบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม