กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์การเรียนรู้อาหารทะเลแปรรูป (หอยสวรรค์) นางทองปริง เอี่ยมสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือและการแปรรูป นายเอกชัย เตียเจริญ หมู่ที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน (ไก่ชน) นายวัชรินทร์ เกตุพรหม หมู่ที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้การเพาะสาหร่ายพวงองุ่น (โชคมนัสฟาร์ม) นายวินัย นิ่มน้อย หมู่ที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้การกวนข้าวยาคู (ขนมโบราณ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงแห่งจังหวัดเพชรบุรี  แหล่งผลิตเกลือสปาที่มาจากเกลือทะเลที่ดีที่สุดของเมืองไทย…  เราได้คัดสรรเม็ดเกลือที่โดดเด่นด้วยการนำคุณสมบัติของ“ดอกเกลือบริสุทธิ์” มาผสมผสานกับสมุนไพรนานาชนิดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและช่วยให้ผิวเรียบเนียนด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เราได้นำดอกเกลือมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวเพื่อความสวยความงามที่ใช้ชื่อว่า กังหันทอง 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาหร่ายพวงองุ่นสดพร้อมทาน

การผลิต : นำสาหร่ายพวงองุ่นที่ผ่านการตัดแต่งแล้วมาล้างทำความสะอาดด้วยระบบโปรตีน  สกิมเมอร์ และกำจัดเชื้อด้วยระบบ UV วิธีรับประทาน : ใช้เป็นเครื่องเคียงหรือสลัด ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำสลัด หรือดัดแปลงทานร่วมกับ ซูชิ แครกเกอร์ การเก็บรักษา : เก็บไว้ในกล่องโฟม อุณหภูมิห้อง ได้นาน  3 – 5 วันโดยไม่ต้องแช่เย็น การขนส่ง: บรรจุสาหร่ายในกล่อง ปิดฝาให้สนิท ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง สามารถอยู่ได้    3-5

รายละเอียดเพิ่มเติม