สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ววันที่ 1-31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม