สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ววันที่ 1-31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ววันที่ 1-31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม