ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ แผนที่โดยสังเขปตำบลบางแก้ว             1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต           ตำบลบางแก้ว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 

รายละเอียดเพิ่มเติม