ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 มาชำระภายในเดือนเมษายน 2565 นี้ #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 📷 Website : www.bangkaewphet.go.th 📷 เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกำหนดชำระค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประกาศกำหนดชำระค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ฉบับที่2/2565

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฉบับที่2 ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม