ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงออกเก็บค่าขยะมูลฝอยจากเดิม #วันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นวันที่ 23 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ จำนวน 2 เดือน คือ เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีการจัดงาน “Art of salt” ครั้งที่ 7 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. บางแก้ว จัดงาน “Art of salt ครั้งที่ 7 “ (งานเกลือ) วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. บางแก้ว จัดงาน “Art of salt ครั้งที่ 7 “ (งานเกลือ) วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565 *****#เปิดจองร้านค้า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3240

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 3 7