ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เรียน ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ที่ยังไม่มาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีเกินกำหนดระยะเวลาชำระภาษี รายละเอียดดังนี้ 1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% 2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% 3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% 4. เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีต่อเดือนที่ค้างชำระ (เศษของเดือนให้นับเป็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ **เลื่อนวันจัดงาน #ประติมากรรมเกลือครั้งที่7 (ART of SALT #7 FEST. 2022 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ **เลื่อนวันจัดงาน #ประติมากรรมเกลือครั้งที่7 แต่ยังจัดเหมือนเดิมที่เดิม เพิ่มเติมคือ..รอดูท่าทีน้องฝนวันจัดที่ชัดเจน จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป**เลื่อนวันจัดงาน เทศกาลประติมากรรมเกลือ ครั้งที่7 …(ART of SALT #7 FEST. 2022 ) เนื่องจากสถานที่จัดงานเสียหาย จากพายุฝนที่ผ่านมาทั้งนี้จากเดิม ที่กำหนดวันงานไว้ ระหว่าง27-29 พ.ค. 65 ณ จุดชมวิวบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มประมง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว จำนวน 30 คน ทั้งนี้โดยมี นายศรัณย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงออกเก็บค่าขยะมูลฝอยจากเดิม #วันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นวันที่ 23 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ จำนวน 2 เดือน คือ เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีการจัดงาน “Art of salt” ครั้งที่ 7 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. บางแก้ว จัดงาน “Art of salt ครั้งที่ 7 “ (งานเกลือ) วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. บางแก้ว จัดงาน “Art of salt ครั้งที่ 7 “ (งานเกลือ) วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565 *****#เปิดจองร้านค้า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3240

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 3 7