บทความ

ร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่มและหน่วยงานราชการในตำบลบางแก้ว ร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมอบหมายให้ นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่ม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ #กองคลัง #องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032-405200 – 12

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแถลงข่าว การจัดงาน “Art of Salt ประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 8 ตอน:รักนิรันดร์ (LOVE IN THE MAGIC OF TRIANGLE) วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

เวลา 17.30 น. (15 มี.ค.66 ) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอบ้านแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมงานเทศกาล Art Of Salt ครั้งที่ 8 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เชิญชวนประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์การเรียนรู้อาหารทะเลแปรรูป (หอยสวรรค์) นางทองปริง เอี่ยมสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือและการแปรรูป นายเอกชัย เตียเจริญ หมู่ที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน (ไก่ชน) นายวัชรินทร์ เกตุพรหม หมู่ที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้การเพาะสาหร่ายพวงองุ่น (โชคมนัสฟาร์ม) นายวินัย นิ่มน้อย หมู่ที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้การกวนข้าวยาคู (ขนมโบราณ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 3 12