การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มประมง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว จำนวน 30 คน ทั้งนี้โดยมี นายศรัณย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 3 10