วิถีชาวนาเกลือ

สีสันลายศิลป์ ถนนสายเกลือบางแก้ว แวะถ่ายภาพสีสันลายศิลป์ บนถนนสายเกลือบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวนาเกลือ สีสันลายศิลป์ ชมพระอาทิตย์ตกเย็นที่สวนที่สุด ขาวสะอาดตาอีกแล้ว เพราะได้ถูกแต่มแต้มสีสันด้วยภาพการ์ตูนน่ารักๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนทำเกลือ กลายเป็นจุดถ่ายภาพแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปมา สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวนาเกลือพื้นที่อำเภอบ้านแหลม ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยสองข้างทางนอกจากจะเห็นวิถีชีวิตของชาวนาเกลือแล้ว จะเห็นยุ้งสำหรับเก็บเกลือตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง และเมื่อขับรถมาถึงพื้นที่ บ้านร่องใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะเห็นสีสันลายศิลป์ บนถนนสายเกลือที่มีการเพ้นท์ภาพแต่งแต้มสีสันโรงเก็บเกลือให้สวยงาม โดยภาพสื่อให้เห็นวิถีชีวิตของคนทำเกลือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกปฏิบัติการทำCPRและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) #การฝึกปฏิบัติการทำCPRและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานและเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด นางชัญญานุช จันเกิด หัวหน้าสำนักปลัด นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวชุนิดา สุกสี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสุภาพร ดารากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งว่าง นิติกรปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ฉิมช่างแต่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ์ ครูชำนาญการ นางสาวโสภา น้อยพงษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด นางชัญญานุช จันเกิด หัวหน้าสำนักปลัด กองคลัง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายเอกชัย เตียเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายวีระ รัตนคาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายอภิชัย แกล้งกลั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายอนุสรณ์ เตียเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดำเนินการโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อบต.บางแก้ว ดำเนินการโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไอยธารา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 52 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟังบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) #ฟังบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสายัณต์ พวงสั้น (ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวันสุดท้าย ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย ,ฝึกปฏิบัติการใช้เงื่อนเชือกในการกู้ภัย , ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและการอพยพผู้ประสบภัไปศูนย์พักพิง และฝึกปฏิบัติการปฏิบัติสถานการณ์จำลองการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือสถานการณ์อื่นๆ ก่อนมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ความเป็นมา          เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งกับ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง และนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงปัญหาการที่ชาวประมงไม่สามารถออกหาปลาได้เนื่องจากน้ำมันมีราคาแพง และทรงมีพระราชดำริว่า ในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆ จากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลด้วย จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกล พร้อมทั้งทรงริเริ่มให้ทำฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน ในพื้นที่ดินนาเกลือริมทะเล ซึ่งนางวาสนา

รายละเอียดเพิ่มเติม