ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ แผนที่โดยสังเขปตำบลบางแก้ว             1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต           ตำบลบางแก้ว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันนี้ (17 พฤศจิกายน2563) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนิน ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เสด็จราชดำเนิน โครงการพระราชดำริ วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน2563 ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนิน นำคณะแพทย์ และพยาบาลศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.30 น. เสด็จฯ ไปยังฟาร์มทะเลตัวอย่าง แบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม