ประวัติความเป็นมาตําบลบางแก้ว

       จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษได้สรุปเนื้อเรื่องได้ว่า ” ในอดีตนั้นเมืองเพชรบุรีเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของสยามประเทศมาแต่เก่าก่อน จนกระทั่งสยามประเทศได้มีการทำสนธิสัญญาเบอร์นี เพื่อให้มีเพียงแค่เมืองท่าเดียวคือท่าเรือกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย) หลังจากสนธิสัญญาได้ยกเลิกไปแล้วนั้น รัฐบาลก็ไม่ได้เคยคิดฟื้นฟูเมืองท่าตามหัวเมืองอีกเลย ” ในสมัยเมืองเพชรยังมีความรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ฮอลันดา โปรตุเกส อินเดีย เป็นต้น จึงยังความให้ชาวเมืองเพชรได้รับ อารยธรรมจากที่อื่นในการประกอบอาหารคาว-หวาน จนเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองเพชร หามีเมืองอื่นทำได้เสมอเหมือนไม่ จากการเล่าขานเหล่านี้ก็ได้มีอยู่ว่า “ได้มีสำเภาจีนได้บรรทุกสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันนี้ (17 พฤศจิกายน2563) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนิน ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เสด็จราชดำเนิน โครงการพระราชดำริ วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน2563 ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนิน นำคณะแพทย์ และพยาบาลศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.30 น. เสด็จฯ ไปยังฟาร์มทะเลตัวอย่าง แบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม