จุดชมวิวบางแก้ว กม.ที่ 41+300 บนถนนทางหลวงชนบทสาย สส.2021 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แวะจุดชมวิวบางแก้ว กม.ที่ 41+300 บนถนนทางหลวงชนบทสาย สส.2021 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นถนนเพื่อการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *