วันนี้ (17 พฤศจิกายน2563) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนิน ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เสด็จราชดำเนิน โครงการพระราชดำริ

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน2563 ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนิน นำคณะแพทย์ และพยาบาลศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.30 น.

เสด็จฯ ไปยังฟาร์มทะเลตัวอย่าง แบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรวีดีทัศน์ ทอดพระเนตรแบบจำลองฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ และนิทรรศการ จากนั้น เสด็จฯ ไปยัง โรงเพาะฟักสัตว์ทะเล โรงตัดแต่งสาหร่ายพวงองุ่น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์จากเกลือ การเลี้ยงอาร์ทีเมีย ต่าง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *