ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และสถานที่ประกอบการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535 ภายในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการออกสำรวจสิงปลูกสร้างรายเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *