พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ชายทะเลบริเวณพลับพลาทรงงาน

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน ข้าราชการ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่มและหน่วยงานราชการในตำบลบางแก้ว ร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ชายทะเลบริเวณพลับพลาทรงงาน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *