ประกาศการขยายเวลาระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

📣ประกาศการขยายเวลาระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

โดยรายละเอียด ดังนี้

1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ขยายไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565

2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ให้ยื่นขอผ่อนชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยขยายเวลาการผ่อนชำระออกไป ดังต่อไปนี้ – งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2565 – งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2565 – งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2565

3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565

4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาขยายไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0 3240 5200 ต่อ 12 ได้ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.