ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หากมีข้อสงสัยประกาศใดติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์.032-405200 ต่อ 22