ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2567 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประกาศขยายเวลาภดส.ปี67

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *