บริการประชาชน ( E-Service )

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ยินดีให้บริการ

คำแนะนำการใช้ระบบบริการออนไลน์ E-service  

1.โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ
2.โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล
3.หากสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ยื่นแบบคำร้องทั่วไปออนไลน์