สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *