เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองผู้ใหญ่โม่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี