สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
วันที่ 1-31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565