อบต.บางแก้ว โดย นายเอกชัย เตียเจริญ นายกอบต.บางแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่

อบต.บางแก้ว โดย นายเอกชัย เตียเจริญ นายกอบต.บางแก้ว 

ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29ธ.ค.2563-4ม.ค.2564

 โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน และร่วมกับอำเภอบ้านแหลม ดำเนินการคัดกรองประชาชน ตามมาตรการป้องกันโควิด

โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอปพร. ผลัดเวร ให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน สามแยกบางแก้ว บ้านทำเนียบ หมู่3 ต.บางแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *