องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด-2019

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางแก้ว นำโดยนายเอกชัย เตียเจริญ นายกอบต.บางแก้ว นายวีระ รัตนคาม,นายอภิชัย แกล้งกลั่น รองนายก อบต.บางแก้วให้นำสมาชิก อปพร.อบต.บางแก้ว พร้อมพนักงานส่วนตำบลดำเนินการฉีดล้างยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงในตำบลบางแก้ว เช่น ร้านสะดวกซื้อ จุดชมวิว ปั้มน้ำมัน อนามัย ร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *