📣 ประชาสัมพันธ์📣องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มารับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบาางแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 032-405200 ต่อ 22