ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และสถานที่ประกอบการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535 ภายในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการออกสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และป้ายในเขตตำบลบางแก้ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.