ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

โทร. 0-3240-5200 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.