ประชาสัมพันธ์

📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงออกเก็บค่าขยะมูลฝอยจากเดิม #วันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นวันที่ 23 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ จำนวน 2 เดือน คือ เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีการจัดงาน “Art of salt” ครั้งที่ 7 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.