ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอประชาสัมพันธ์เพื่อความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ของจังหวัดเพชรบุรี กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (27 พ.ย. 64) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (28 พ.ย. 64)ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.