ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่1 ปีงบประมาณ2565

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฉบับที่1 ปีงบประมาณ 2565

#ยกเว้นต่ออีก1ปี กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 64 ถึงวันที่ 13 พ.ย.65 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 📷 Website : www.bangkaewphet.go.th 📷 เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.