ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566

#ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ #กองคลัง #องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032-405200 – 12