ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว

โทร. 032-405-200 ต่อ 12

📷 Website : www.bangkaewphet.go.th

📷 เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

อบต.
หมู่1 และ 4
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published.