ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

📣องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566📣

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. 0-3240-5200 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ

***ภายใน 30 มิถุนายน 2566 นี้***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *