ประชาสัมพันธ์ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

#ประชาสัมพันธ์ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรียนท่านเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในลักษณะทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในอัตราภาษี 0.3% หากในปีที่ 4 (พ.ศ. 2566) ยังคงทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ต้องเสียภาษีเพิ่มเป็น 0.6% ของราคาประเมินภาษี ตามมาตรา 43 แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ทั้งนี้หากประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนที่ดินแล้ว ให้เข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนวันที่ 1 มกราคมของปี

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

โทร. 0-3240-5200 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.