ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
***ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า***
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
☎️โทร.032-405200-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *