ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565

มาชำระภายในเดือนเมษายน 2565 นี้

#ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว

#โทร. 032-405-200 ต่อ 12

📷 Website : www.bangkaewphet.go.th

📷 เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.