ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์และผลการเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วณ วันที่ 28 พ.ย. 64

Leave a Reply

Your email address will not be published.