ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.