ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ติดต่อสอบถาม 032-405-200 ต่อ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published.