ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว📣📣

เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวันเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาล 1 เด็กเล็กมีอายุ 2-3 ปี 11 เดือน 29 วัน (เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2564) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม ติดต่อครูลำยอง โทร.0870731785

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธา ติดต่อครูกบ โทร.0855195644

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *