ข่าวประชาสัมพันธ์ **เลื่อนวันจัดงาน #ประติมากรรมเกลือครั้งที่7 (ART of SALT #7 FEST. 2022 )

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ **เลื่อนวันจัดงาน #ประติมากรรมเกลือครั้งที่7 แต่ยังจัดเหมือนเดิมที่เดิม เพิ่มเติมคือ..รอดูท่าทีน้องฝน🌂☔️☂️🌂วันจัดที่ชัดเจน จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป**เลื่อนวันจัดงาน เทศกาลประติมากรรมเกลือ ครั้งที่7 …(ART of SALT #7 FEST. 2022 ) เนื่องจากสถานที่จัดงานเสียหาย จากพายุฝนที่ผ่านมา🌊⛈🌪ทั้งนี้จากเดิม ที่กำหนดวันงานไว้ ระหว่าง27-29 พ.ค. 65 ณ จุดชมวิวบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ขอเลื่อนวันไปก่อน☂️แล้วจะรีบแจ้งวันจัดงาน ให้ทราบต่อไป🌂#เลื่อนวันจัด#งานเกลือ#ARTofSALT#7ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันเวลาราชการหมายเลขโทรศัพท์ 0 3240 5200 ต่อ 22

Leave a Reply

Your email address will not be published.