ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. บางแก้ว จัดงาน “Art of salt ครั้งที่ 7 “ (งานเกลือ) วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. บางแก้ว จัดงาน “Art of salt ครั้งที่ 7 “ (งานเกลือ) วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565 *****#เปิดจองร้านค้า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3240 5200 ต่อ 22