กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปลัดอบต., ผอ.กองคลัง, ผอ.รพสต.บางแก้วและนวก.จัดเก็บรายได้ ออกตรวจสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์) ในพื้นที่ม.7 ตำบลบางแก้ว (รายใหม่) 1/2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว#โทร. 032-405-200 ต่อ 12📷 Website : www.bangkaewphet.go.th📷 เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.