การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มประมง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว จำนวน 30 คน ทั้งนี้โดยมี นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม นายเอกชัย เตียเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายสุเนตร สินสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอบ้านแหลม เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบางแก้ว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี..