ประชาสัมพันธ์

กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงแห่งจังหวัดเพชรบุรี  แหล่งผลิตเกลือสปาที่มาจากเกลือทะเลที่ดีที่สุดของเมืองไทย...  เราได้คัดสรรเม็ดเกลือที่โดดเด่นด้วยการนำคุณสมบัติของ"ดอกเกลือบริสุทธิ์" มาผสมผสานกับสมุนไพรนานาชนิดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและช่วยให้ผิวเรียบเนียนด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เราได้นำดอกเกลือมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวเพื่อความสวยความงามที่ใช้ชื่อว่า กังหันทอง 

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านร่องใหญ่ หมู่ที่ 7

กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านร่องใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็น 1 ใน 8…

วิถีชาวนาเกลือ

สีสันลายศิลป์ ถนนสายเกลือบางแก้ว แวะถ่ายภาพสีสันลายศิลป์ บนถนนสายเกลือบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวนาเกลือ สีสันลายศิลป์ ชมพระอาทิตย์ตกเย็นที่สวนที่สุด ขาวสะอาดตาอีกแล้ว เพราะได้ถูกแต่มแต้มสีสันด้วยภาพการ์ตูนน่ารักๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนทำเกลือ กลายเป็นจุดถ่ายภาพแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปมา สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวนาเกลือพื้นที่อำเภอบ้านแหลม ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยสองข้างทางนอกจากจะเห็นวิถีชีวิตของชาวนาเกลือแล้ว จะเห็นยุ้งสำหรับเก็บเกลือตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง…

จุดชมวิวบางแก้ว กม.ที่ 41+300 บนถนนทางหลวงชนบทสาย สส.2021 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แวะจุดชมวิวบางแก้ว กม.ที่ 41+300 บนถนนทางหลวงชนบทสาย สส.2021 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นถนนเพื่อการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ทรัพยากรป่าชายเลนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา ในอดีตเคยเป็นเส้นทางที่นักเดินทางสมัยก่อนเมื่อจะเดินทางมายังเมืองเพชรบุรีหรือไปทางใต้ จะต้องเดินทางผ่านอำเภอบ้านแหลม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนวัดวาอารามอันเป็นศูนย์รวม จิตใจและวัฒนธรรม มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สสำคัญ เดิมอำเภอบ้านแหลม มีฐานะในทางปกครองเป็นส่วนหนึ่งของแขวง 2 แขวง คือ ฝั่งตะวันออกของ…